Ženske so še vedno premalo zastopane na vseh ravneh v vseh športnih organizacijah, mi pa
jih želimo postaviti v ospredje! Športno društvo Partizan se je zato vključilo v mednarodni
projekt SWinG – PODPORA ŽENSKAM PRI URESNIČEVANJU NJIHOVIH CILJEV. 

Projekt povezuje partnerske organizacije iz Francije, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovenije,
Velike Britanije in ZDA. Prav tako združuje različne interesne skupine, ki bodo omogočale
dejavnosti in izmenjave med različnimi disciplinami in sektorji v športu.

PREBERITE VEČ (V ANGLEŠČINI) → (link na: https://gamechangeher.org/the-project/ )

SWinG je ambiciozen triletni projekt, ki ga sofinancira program Erasmus + in ga podpirajo naslednje organizacije:

  • The Athletes for Hope – Združene države Amerike
  • The European Federation for Company Sport (EFCS) – Francija
  • The European Hockey Federation (EHF) – Belgija
  • The ENGSO Youth – Madžarska
  • The network of Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM) – Francija
  • The Professional Women’s Network (PWN) – Romunija
  • Società Sportiva Lazio – Italija
  • Sport Club Partizan Skofja Loka – Slovenija
  • The University of Copenhagen – Danska

Ti partnerji s projektom SWinG združujejo moči za podporo ženskam, ki postajajo voditelji,
da postanejo prave akterke sprememb – SPREMEMB in ODLOČITEV v športu in fizičnih
aktivnostih. Zasnovan je bil za razvoj in začetek novega pristopa k učenju in podpori.
Cilj tega edinstvenega partnerstva je POVOD ZA SPREMEMBE pri vključevanju načela
enakosti spolov, hkrati pa ogromna spodbuda dostopanja žensk do odločilnih položajev v
športnih vodstvenih organih. Projekt spodbuja dostopnost izvršilnih odborov za ženske
prostovoljke v športu, hkrati pa se bo osredotočil tudi na motivacijo, usposabljanje in razvoj
spretnosti udeleženk.

Kontaktna oseba: Lia Tomat, lia.tomat@gmail.com