Navodila in priporočila v nadaljevanju so namenjena udeležencem ter osebju, ki sodelujejo pri izvedbi (vadbenih) aktivnosti v ŠD Partizan Škofja Loka.

V nadaljevanju so zapisana posebna priporočila za izvajanje rekteativnih programov in treningov v ŠD Partizan Škofja Loka. Trudli se bomo zagotavljati vse varnostne ukrepe, ki nam jih določajo NIJZ, upravniki športnih dvoran v Škofji Loki in telovadnic v osnovnih šolah. Prosimo, da vsi udeleženci naših programov (vadeči, športniki in trenerji), upoštevajo našteta priporočila.

Udeležba:

 • Vadbe se lahko udeleži le zdrav član športnega društva in upoštevajo vsa priporočila.
 • Poleg rekreativcev in športnikov so lahko med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno poleg za izvedbo treninga (vaditelj, trener).
 • Med vadbo je treba ves čas ohranjati medsebojno razdaljo najmanj dveh metrov, tudi v primeru vadbe v paru ali skupini.
 • Neposredni telesni stik med udeleženci ni dovoljen, izjema so člani skupnega gospodinjstva.
 • Udeleženci naj na vadbe pridejo opremljeni v največji možni meri, tako da se preoblačenje, obuvanje in druge priprave opravijo čim hitreje in se brez nepotrebnega zadrževanja tudi zapusti objekt.
 • Rekreativci, športniki in trenerji naj si pred vstopom v športno dvorano nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse do pričetka treninga. Takoj po končanem treningu si jo ponovno nadenejo in jo nosijo, dokler ne zapustijo športne dvorane.
 • Tudi v času odmorov si mora vsak rekreativec/športnik najprej umiti ali razkužiti roke, uporabljati lastno brisačo, plastenko ali drug pripomoček ter ohranjati razdaljo dveh metrov do drugih udeležencev.
 • Po končanem treningu udeleženec odnese vse osebne stvari in odpadno embalažo.
 • Trenerji/vaditelji vodijo evidence vadečih na vse vadbah (ime in priimek, telefon, datum in ura vadbe). Podatki so shranjeni v društvi in se uporabijo v primeru informacij o okužbi.
 • Pri izvajanju otroške vadbe starši pripeljejo otroka do vhodnih vrat, kjer ga prevzame trener.
 • Starši nimajo vstopa v telovadnice in garderobe.

Vadbeni programi:

 • Razpored vadbe različnih skupin je pripravljen na način, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih med seboj ne srečajo.
 • Vadbeni programi se bodo skrajšali z cca 5-10 minut (odvosno od razporeda vseh programov v določeni telovadnici) , da pridobimo čas za izvajanje ukrepov.
 • V športni objekt je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj dveh metrov, si pred tem umiti ali razkužiti roke in to obvezno ponoviti neposredno pred vstopom na športno površino ter po končanem treningu in med odmori.

Uporaba rekreativnih/športnih dvoran/površin:

 • Upravniki dvoran in telovadnic osnovnih šol, ki jih ŠD Partizan najema in uporablja, nam dajejo natančna navodila in priporočila, ki se jih ŠD Partizan drži brez izjem.
 • Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se uporabljajo med vadbo, so predhodno ustrezno razkuženi.
 • Vsak udeleženec naj uporablja svoj rekvizit v največji možni meri in naj se jih med individualno vadbo ne izmenjuje.
 • Za priprabo rekvizitov in odstranitev skrbijo izključno prisotni strokovni delavci/trenerji, ki si med vadbo večkrat umijejo ali razkužijo roke.
 • Strokovni delavci pospravijo skupne rekvizite in jih razkužijo na ustrezen način. Po končani vadbi je treba očistiti ali razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika.
 • Prostore redno in učinkovito zračimo v skladu z navodili v času širjenja okužbe, pred začetkom in po koncu vsake vadbe, v največji možni meri tudi med vadbo.
 • Na vhodu in izhodu ter na več vidnih mestih v objektu je zagotovljeno razkužilo.
 • Bodite pozorni pri uporabi sanitarij. Vadeči vstopajo v sanitarije posamično.
 • Telovadnice, garderobe in skupni prostori bodo med vadbo zaklenjeni.
 • Prhanje v objektu se odsvetuje.
 • Garderobo lahko uporablja le ena vadbena skupin istočasno.